dimarts, 2 de febrer de 2016

L'estabilitat és desestabilitzadora (Hyman Minsky)Ha estat, sens dubte, un dels economistes més importants de la segona meitat del segle passat. Ara, un dels seus deixebles més brillants, L. Randall Wray ha escrit una introducció completa, clara i accessible a l'obra de Minsky en el llibre "Why Minsky Matters. An Introduction to the Work of a Maverick Economist".

El llibre està organitzat al voltant dels tres temes principals estudiats per Minsky: el sistema financer, que és la base essencial de l'economia capitalista moderna, i la seva inestabilitat intrínseca i interna; el seu treball sobre l'ocupació, la desigualtat i la pobresa; l'anàlisi de l'última fase de l'economia capitalista, el "Money Manager Capitalism" en paraules de Minsky.

Segons l'opinió de Minsky, "la 'oferta monetària' s'expandeix i es contrau quan els banquers s'adapten a les demandes dels seus clients d'una manera pro cíclica: quan el negocis van bé, els préstecs són fàcils d'aconseguir, quan les perspectives són dolentes, els bancs no volen prestar ". Així, "si el banc central vol influir en els préstecs bancaris, ha de condicionar la decisió dels bancs a prestar i la dels prestataris a demanar prestat". Tenint en compte que "el comportament pro cíclic del crèdit bancari amplifica el cicle econòmic, la qual cosa augmenta l'impuls cap a la inestabilitat". I en conseqüència, per Minsky "el cicle econòmic modern és un cicle financer": el sector financer accelera el cicle en les dues direccions (creixement i recessió) i conseqüentment "la fragilitat augmenta, tot exposant el sistema a la possibilitat d'una crisi que pot venir d'una diversitat de direccions". Per Minsky, és possible atenuar les conseqüències del cicle a través del "Big Government" (tresor nacional) que actuarà amb un pressupost anticíclic i el "Big Bank" (la FED), que actua com a prestamista d'últim recurs.

Una visió interessant de Minsky, encara que probablement molt menys coneguda, és la seva creença que "la reducció de la desocupació, la pobresa i la desigualtat contribuiria a promoure l'estabilitat financera". Va pensar que per lluitar contra la pobresa era millor "centrar-se en l'ocupació en lloc de en el benestar". Va proposar que el govern hauria d'establir un programa de salaris per contractar totes les persones disponibles i disposades a treballar en aquest nivell de salari: es tracta de que el govern actuï com a "employer of last resort program". I pensava que aquest programa seria una alternativa molt més estabilitzadora per a l'economia que la política d'estimular l'activitat econòmica ("pump-priming") mitjançant la inversió més les despeses en benestar per als que es queden enrere, que era l'enfocament keynesià predominant que normalment produïa una política de "stop and go" desestabilitzadora.

Minsky va estudiar també l'evolució a llarg termini del capitalisme que ha evolucionat a través d'etapes diferents, cadascuna "marcada per una estructura financera diferent": el "capitalisme comercial" al segle XIX; el "capitalisme financer" (Rudolf Hilferding) a principis del segle XX, que es va ensorrar amb la Gran Depressió; el "capitalisme de gestió de l'estat de benestar" des de la Segona Guerra Mundial, amb el "Big Government" i el "Big Bank" com a reguladors. No obstant això, "la prosperitat relativament estable de les primeres dècades posteriors a la Segona Guerra Mundial va generar una gran reserva d'estalvi i va encoratjar una cada vegada més gran la presa de riscos que va portar al "money manager capitalism", la fase del capitalisme, almenys fins que va arribar la GFC, que algunes persones han anomenat "financiarització" o "capitalisme de casino".

En el "money manager capitalism" "els actors financers dominants son 'managed money' -bancs a l'ombra poc regulats.... -amb enormes quantitats de fons i buscant la major rendibilitat". Alhora, en aquesta etapa del capitalisme "les innovacions d'enginyeria financera van encoratjar el creixement del deute privat relativament als ingressos i una major dependència d'un molt volàtil finançament a curt termini"; hi va haver un predomini cada vegada més gran de les "finances" sobre la "indústria", una concentració creixent de la renda i de la riquesa en les classes superiors, una reducció de la regulació del govern a favor de la "auto-supervisió" de les majors institucions financeres, l'augment de les ràtios de deute i l'augment de les operacions de deute sobre deute, i el desmantellament de les barreres al comerç i els moviments de capital internacionals. En conseqüència, la possibilitat d'una crisi en el sistema financer sembla cada cop més gran i "finalment, tot el sistema financer mundial es va estavellar el 2007 -que molts han anomenat el "moment Minsky"o la "crisi Minsky ". I aquesta crisi va produir una recessió important que, almenys en els EUA, no ha estat més gran a causa de les accions de política econòmica molt importants del "Big Government" i el "Big Bank" que va salvar a les empreses privades, els bancs i altres institucions financeres.

No obstant això, a partir de l'anàlisi de Minsky "en la mesura que aquestes polítiques ajuden a que l'economia torni a l'estabilitat, són desestabilitzadores! ... Així que, irònicament, l'èxit de les intervencions fomenta més la presa de riscos". Per ara, tenim molts indicadors de fragilitat financera (ràtios de deute o preus de les accions en relació amb els ingressos per vendes), algunes pràctiques financeres perilloses des d'abans de la GFC estan florint de nou. Així Wray es pregunta si "tindrem una altra gran crisi financera?". I la seva resposta és que "no podem estar-ne segurs, però la teoria de Minsky ens diu que és probable ... (que) no hi ha una solució final definitiva per la tendència inherent del capitalisme cap a la inestabilitat".

Probablement, una de les raons que fan que Minsky sigui "interessant en aquest moment, és que va veure a la crisi financera mundial que venia". Com diu Wray, "el treball de Minsky permet comprendre la nostra recessió més recent, però també permet reconèixer les forces que ens portaran a la següent". Sens dubte alguns economistes havien advertit sobre la possibilitat d'una crisi des de principis dels anys 2000, però "les advertències de Minsky en realitat van començar mig segle abans" en les publicacions que exposaven la seva visió de la inestabilitat financera. En la seva opinió, "és l'estabilitat la que canvia els comportaments, la formulació de les polítiques i les oportunitats de negocis i de tot això en resulta l' inestabilitat". Aquest punt de vista es resumeix en la seva frase més famosa: "l'estabilitat és desestabilitzadora".

Fins i tot l'Informe Financial Crisis Inquiry Report, una investigació del govern dels EUA, va arribar a la conclusió que la crisi era previsible i evitable i que "va ser creada pels bancs més grans". La GFC va ser "un fracàs dramàtic de govern corporatiu i de gestió de riscos, ..., els majors bancs van ser ajudats i instigats pels supervisors del govern que, no només es van negar a fer la seva feina, sinó que també van empènyer contínuament per a la desregulació i la des-supervision y a favor de l'autoregulació i l'auto-supervisió ".

Seguint Minsky es pot dir que "la fragilitat financera havia crescut tendencialment des de la dècada de 1960 fins a la darrera crisi, de manera que "aquest" (un altre 'Gran Crash' com el de la dècada de 1930) probablement 'tornaria a ocórrer'". Però hi ha una diferència important entre les dues crisis: l'existència d'institucions que poden organitzar una resposta diferent. Hi ha hagut una terrible recessió i un gran col·lapse del sistema financer, però l'existència del "Big Bank" (La Reserva Federal - FED) i el "Big Government" (el Tresor dels EUA) han salvat ara l'economia nord-americana de caure en una gran depressió. Perquè com Minsky argumentava "l'única resposta assenyada a una crisi financera és que la FED actuï com a "prestador d'últim recurs" per prevenir ... una "deflació del deute"". De fet, "la FED va exercir el paper fonamental en el salvament dels bancs i la prevenció d'una caiguda lliure dels preus dels actius".

No obstant això, per ara només s'han salvat les institucions financeres que van causar la crisi, però l'economia està en un estat molt feble, la desigualtat ha augmentat, l'atur és alt, les condicions en el mercat laboral han empitjorat per als treballadors i els nostres bancs més grans són de fet encara més grans i més perillosos del que eren en la vigília de la GFC.

D'altra banda, "Minsky importa perquè la seva visió era diferent", va tenir una "aproximació alternativa a la teoria i la política econòmica". Minsky tenia una important base teòrica, però al mateix temps coneixia molt bé "el món real dels mercats financers", perquè pensava que era absolutament necessari "comprendre" les altes finances "per tal d'entendre la nostra economia moderna" i aquesta és una diferència molt important de Minsky en relació amb els economistes ortodoxos. Coneixent molt bé el funcionament dels mercats financers, va ser capaç d'identificar "en 'temps real' aquelles innovacions financeres que eventualment crearien les condicions que van portar a la GFC (Gran Crisi Financera) - com la titulització, l'augment de les ràtios de deute, l'augment dels deutes sobre deutes i les compres palanquejades ".

Com adverteix Wray, per Minsky els economistes ortodoxos no entenien realment el funcionament del sistema financer modern i en particular les conseqüències del creixement dels bancs a l'ombra i no van ser capaços de considerar aquesta característica en la seva anàlisi. Però, "la crítica de Minsky era molt més fonamental que això: l'economia dominant comença amb la presumpció que l'economia és naturalment estable. Les forces del mercat se suposa que mouran l'economia de nou cap a l'"equilibri" -en el que la demanda és igual a l'oferta. Això és precisament el que va rebutjar Minsky".

En resum, per Minsky la visió convencional està equivocada perquè les forces del mercat no són estabilitzadores. Com Wray ha dit, per Minsky "la dinàmica interna de la nostra economia moderna no és la cerca de l'equilibri ... i si alguna vegada s'aconsegueix l'estimat equilibri dels economistes ortodoxos ... el sistema no és estable. I si per algun miracle tinguéssim la doble sort -aconseguir un equilibri que fos estable- l'estabilitat és desestabilitzadora ".

Com Randall Wray ha assenyalat la "Teoria General" de Keynes (1936) va identificar dos defectes fonamentals del sistema capitalista : l'atur crònic i la desigualtat excessiva. Els dos estan vinculats: la desigualtat excessiva posa massa ingressos en mans dels rics, que prefereixen alta taxes d'estalvi en lloc de gastar. Això deprimeix la demanda i provoca uns llocs de treball insuficients".

"Minsky n'hi va afegir una tercera: la inestabilitat és una característica normal del capitalisme modern, que és un sistema financer. A més, l'estabilitat persistent no es pot aconseguir -fins i tot amb polítiques adequades- perquè canvia els comportaments de manera que fan probable la depressió i la deflació del deute. Per Minsky "el sistema és fonamentalment inestable però la inestabilitat pot ser limitada amb l'ús encertat de les polítiques fiscal i monetària". Però, això no és un assumpte senzill, per la incertesa sobre l'eficàcia de les polítiques i perquè aquestes polítiques canviaran el comportament dels agents econòmics i faran que la política d'estabilització sigui menys eficaç: "l'estabilitat és desestabilitzadora".

A més, tan aviat com el 1987 "Minsky havia predit l'explosió de la titulització hipotecària que finalment va portar a la crisi financera el 2007". Ell va entendre el veritable potencial de la titulització que reflecteix, d'una banda, la globalització de les finances i, d'altra banda, la disminució relativa de la importància dels bancs (les institucions financeres tradicionals) a favor dels "bancs a l'ombra" i dels "mercats financers" i la conseqüent disminució de la regulació i la supervisió del sistema financer a favor de l'autoregulació i auto-supervisió.

Minsky no era un anti-capitalista. No era un revolucionari. Era un reformista que oferia algunes propostes generals de política econòmica "per reformar el capitalisme, perquè sigui més estable, així com més equitatiu". Era partidari d'un "capitalisme amb una menor inversió i un major consum, que mantingués la plena ocupació i que fomentés les organitzacions més petites. Volia canviar l'enfocament de la política lluny de les transferències i cap a l'ocupació. Era escèptic sobre que alguna cosa propera a la plena ocupació es pogués aconseguir sense la creació d'ocupació directa per part del govern". Entre les seves propostes, podem assenyalar les següents.

En primer lloc, va proposar un govern prou gran com perquè els vaivens del seu pressupost fossin suficients per compensar els canvis de la inversió privada, i en conseqüència, la despesa pública ha de ser aproximadament del mateix ordre de magnitud, i probablement fins i tot més gran, que la inversió, especialment amb la creixent importància del comerç internacional i dels vaivens del dèficit comercial (com en l'economia dels Estats Units) i amb la creixent inestabilitat del consum de les llars que depèn, cada vegada més, del crèdit per finançar la despesa. Quant als impostos, va proposar l'eliminació de l'impost de societats i de la part de l'empresari de les cotitzacions socials i va proposar un impost de base àmplia sobre el valor afegit com una alternativa.

En segon lloc, volia "reordenar les prioritats de despesa cap a programes d'ocupació, assignacions per a fills i la inversió en infraestructura pública, i no en defensa" ni en altres transferències. Va pensar que un programa d'ocupació pot i ha de substituir la majoria de les transferències del benestar "perquè estava convençut que aquestes transferències imparteixen un biaix inflacionista en l'economia". Va pensar que les despeses en infraestructura pública i en la creació d'ocupació a través d'un "employer of last resort program" -i no les despeses en benestar- "reduirien la inflació en augmentar la capacitat d'ampliar l'oferta juntament amb l'augment de la demanda". Cal recordar que Minsky "sempre incloïa la plena ocupació, una major igualtat i l'estabilitat com a objectius de la seva política" i que ell va utilitzar el terme "desenvolupament del capital" d'una manera molt àmplia que incloïa "la inversió en infraestructura pública i privada, l'avanç tecnològic i el desenvolupament de les capacitats dels recursos humans (a través de l'educació, la formació i la millora de la salut i el benestar".

En tercer lloc, va proposar polítiques per reduir el "poder per a promoure la inestabilitat que tenen les corporacions" a través de l'eliminació de l'impost de societats i amb polítiques que afavoreixin l'ocupació de mà d'obra (amb l'eliminació de cotitzacions socials dels empresaris) i la inversió en capital físic, perquè "un alt nivell d'ocupació és estabilitzador, ja que indueix el creixement basat en el consum i no en la inversió".

En quart lloc, Minsky creia que "el pressupost del "Big Government" necessita ajudar a estabilitzar l'economia", però al mateix temps, "és essencial que les empreses individuals i els bancs estiguin autoritzats a fer fallida, ja que en cas contrari, no hi ha disciplina de mercat". A més, estava a favor de les polítiques per al desenvolupament de bancs de mida mitjana (Bancs de Desenvolupament Comunitari) que també afavoririen les empreses de mida mitjana; l'eliminació de la segmentació de les activitats entre la banca comercial i d'inversió; fomentar l' utilització de tècniques de producció intensives en ocupació més que no pas en capital en les polítiques industrials; la regulació i la intervenció del govern en mercats específics amb els objectius de promoure la competència i evitar la formació de càrtels.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada